Retourneren

Eventuele retourzendingen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum in de originele verpakking op eigen kosten te worden teruggezonden.

Retourzendingen worden alleen  verwerkt na akkoord van Technimo. Meld u retourzending  (binnen 3 werkdagen) daarom eerst aan via ons telefoonnummer +32 (0)3 326 71 37 of stuur een e-mail naar info@technimo.eu. Retour gezonden artikelen die niet aan het bovenstaande voldoen, worden niet in behandeling genomen.

De kosten voor het terugsturen van een artikel naar Technimo zijn voor rekening van de klant, tenzij:

  • U een beschadigd artikel heeft ontvangen.
  • Het een door Technimo verkeerd geleverd artikel is.

Let op!!: alle retourzendingen dienen gefrankeerd te worden verzonden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden in rekening gebracht. In bovenstaande gevallen zal Technimo deze kosten in de creditnota verwerken. Vermeld bij retourzending altijd duidelijk uw naam en adresgegevens of sluit een kopie van de pakbon, die u ontving bij levering, bij. Op deze wijze kunnen wij uw retourzending snel verwerken.